Jdi na obsah Jdi na menu

Ekohodnocení vlády Bohuslava Sobotky

5. 10. 2017

Se Zvonečníkem vydáváme hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Ve formátu .pdf je ke stažení -zde- (0,5 MB). Dne 13.10.2017 jsme hodnocení upravili a po objasnění lithiového memoranda hodnocení vlády zlepšili.

Vznik a ekonomika vlády Bohuslava Sobotky

Vláda vzešla z říjnových voleb v roce 2013, ale jmenování Bohuslava Sobotky premiérem netradičně předcházel rozklad ČSSD s "Lánským pučem" před klíčovými jednáními o vládě. Až když bylo vyřešené personální složení nové vlády a sepsána koaliční smlouva, v druhé půlce ledna 2014 přes výhrady k několika ministrům přistoupil prezident Miloš Zeman ke jmenování Bohuslava Sobotky premiérem. Přes oslabení vyjednávací pozice po volbách pro ČSSD získal 8 křesel ve vládě (včetně premiéra), ANO 6 křesel a KDU-ČSL 3 křesla.

Způsob vedení vnitrokoaličních jednání, naplňování koaličního programu a stabilita vlády v zájmu stability země přinesly změnu dosavadních stylů vládní politiky. ČSSD se podařilo splnit většinu zásadních předvolebních slibů spojených s poplatky ve zdravotnictví, navyšováním důchodů a mezd k podpoře spotřeby a potlačení nezaměstnanosti. Podařilo se výrazně dočerpat prostředky evropských fondů. Vyšší příjmy ze zdravotního a sociálního pojištění, ale také z vyšší spotřeby a příjmů DPH dovedly státní rozpočet dokonce k přebytkovosti. Opozice vládě vyčítá menší rozsah dopravních investic, ale ministr Vít Bárta (VV) v roce 2010 množství z nich přímo zastavil a projektování dále vázne Danu Ťokovi. Vzhledem k nižší multiplikaci se ale jejich menší objem také odráží v přebytcích státního rozpočtu.

 

Bilance v předmětech ekologické politiky

Vládní ekologická politika je dána zejména fungováním vlády a jejích ministerstev, ale také hlasováním vládních poslanců. Naše hodnocení bere v potaz obě úrovně.

Máme vyhlášené CHKO v Brdech a rozšířené Kokořínsko o Máchův kraj, prosazený zákaz kožešinových farem, dobrý zákon o ochraně přírody, ekonomice pomáhají programy fiskální ekologické politiky, ať už z evropských fondů, nebo těch ekoúsporných, jichž byla ČSSD historickým průkopníkem (Panel 2002), podporovatelem (Zelená úsporám) či vynálezcem (Dešťovka).

Ve vládě to jde i bez Andreje Babiše, který se více vzhlíží v prezidentovi Donaldu Trumpovi a také by rád ulevil znečišťovatelům. Zásadní pochybení vidíme u ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který prosazoval pokračování přeřepkovaných polí, stavby kontroverzích přehrad a v používání palmového oleje místo českých tuků vidí jen etický problém. Na ministerstvu průmyslu vedeném ministry ČSSD visí kontroverze kolem nevyužitého potenciálu výraznějších poplatků za vydobyté nerosty a dokonce dohody k přednostní těžbě krušnohorského lithia australskou těžební firmou. Zásadní pochybení na poli občanských práv přinesla novela stavebního zákona.

Jednotlivé předměty ekologické politiky jsme dále bilančně rozebrali a podrobili hodnocení jako ve škole. Vodítkem nám byla také hodnocení ekologických organizací jako Hnutí DUHA a Zeleného kruhu, např. -zde-.

 

Fungování ministerstva ŽP a další administrativy 2

+Stabilizace MŽP
-Čistky na inspekci (ČIŽP): nový ředitel a vedoucí pracovníci oblastních inspektorátů

Vize a strategické plánování 2

+Realizace ekologického manifestu ČSSD: základ pro klíčové vládní dokumenty
+Strategický orgán Rada vlády pro udržitelný rozvoj: z ústraní MŽP na Úřad vlády a spojení s NERV
+Česká republika 2030: dlouhodobá vize pro ČR v rámci udržitelného rozvoje (- pochybnosti nad implementací) 

Ochrana přírody 1

+Nové CHKO Brdy, rozšířené CHKO Kokořínsko o Dokesko
+Uzákoněný zákaz kožešinových farem 
+Dobrý zákon o ochraně přírody: národní parky zachráněny

Lesní politika 2

+Zabránění zcizení lesů, rozšíření rozlohy lesů a pokračování trendu bližšího přirozenému složení lesů
+Otevření diskuze k zajištění dostatku FSC dřeva poptávaného českými výrobci a exportéry ne jen kulatiny
-Nezabránění zcizení lesů do budoucna možným přijetím zákona o nezcizitelnosti státních lesů 

Ochrana půdy 2

+Vyčlenění 2 miliard na podporu využití brownfieldů
+Posílení kompetencí inspekce životního prostředí k ochraně půdy v zákonu k zemědělskému půdnímu fondu
0Příprava progresivní protierozní vyhlášky s VÚMOP, která je ovšem blokována Agrární komorou
-Nižší poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Odpadová politika 2

+Podpora konferencí a osvěty pro předcházení odpadů, řešení problému plýtvání potravin (darování potravin bez dalšího danění a podpora potravinových bank)
+Povinnost řešení bioodpadu v obcích
+Uzákoněný zákaz skládkování odpadu
+Energetické využití směsného odpadu v Chotíkově (v rámci potřebné kapacity se 70% recyklací komunálního odpadu)
+Demotivace ničení veřejného majetku změnami ve výkupnách kovů
+Perspektiva rozvoje systému plateb za objem vyprodukovaného směsného odpadu a finanční motivace třídění místo pravidelných svozů směsného odpadu
-Potřeba dvojnásobné recyklace komunálních odpadů ke srovnání úrovně v západních zemích? (argumentace Ivo Kropáčka z Hnutí DUHA)

Vodní politika 3

+Strategie pro povodně a sucha
+Nový program Dešťovka 
+Podpora nových rybníků v krajině
-Prosazování kontroverzních přehrad Pěčín a Nové Heřminovy, ale také kontroverzních zásahů na Labi
-Prosazování zdražení podzemní vody pro pitné účely
-Pesticidy ve spodních vodách z dlouhodobě podporovaných velkých lánů řepky a kukuřice 

Ovzduší a smog 2

+Odprášení Třineckých železáren a ostravského ArcelorMittalu 
+Kotlíkové dotace, ale nejprve i na kotle s uhlím
+Vytloukání filtrů pevných částic již není lákavě nabízeno v autoservisech a zdůraznění nevyhovění předpisům pro provoz na silnicích
-Nevyústění kontrol vytloukání filtrů pevných částic dieselových automobilů s použitím orientačních bílých ubrousků v rukách policistů
-Pochybné kontroly znečištění průmyslových podniků se synchronizací s inspekcí životního prostředí

Energetika 2

+Racionální přístup k jaderné energetice: zájem na zachování jejího podílu, odpovídající načasování stavby náhrady reaktorů v Dukovanech místo nadprodukce elektřiny
+Podpora obnovitelných zdrojů energie se Zelenou úsporám
-Absence podpory nových větrných elektráren daná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

Doprava 2

+Vyřešení převodu nádraží od ČD a uvolnění rukou národnímu dopravci, vyšší kvalita vlaků národního dopravce a atraktivita ekologické dopravy pro cestující
+Snížení opotřebení automobilů rekonstrukcí dosavadního "tankodromu" D1, zprovoznění dálnic do Drážďan a Hradce Králové
+Aktivní jednání k možnosti realizace a trasování rychlostní železnice od Drážďan na Brno
+Podpora nových elektromobilů -podle ceny a nikoli jen na baterie
0Mohly se odbourat poplatky za přeprodeje ojetin a více podpořit šrotování starých ojetin pro lepší dostupnost novějších vozů pro chudé domácnosti
-Minimum spuštěných obchvatů (Ondřejov, Pelhřimov, Dobrovíz) 

Těžba surovin 2

+Vyšší poplatky za vydobytý nerost z hnědého uhlí po 25 letech -mohly být několikanásobné 
+Zákaz těžby zlata v surovinové politice 
+Snížení těžby uhlí s koncem těžby na dole Paskov (limitovaná vládní podpora těžby) a ČSA 
0Memorandum k realizovaným povoleným průzkumům pro těžbu krušnohorského lithia k posílení spolupráce a pozice českého státu a využití lithia k rozvoji moderní české ekonomiky. Kroky k možnosti budoucího zapojení českého státu s vlastním průzkumem a možností těžby. -Snížení poplatků za vydobytý nerost pro lithium.
0Prolomení limitů na uhelném dole Bílina (za tlaku těžařů na prolomení i na ČSA, není rozhodnutím o těžbě, dále nutná EIA, polostátní majitel)
-Nedořešení zákazu hydraulického štěpení pro těžbu břidlicových plynů

Občanská práva 3

+Zapojování veřejnosti do tvorby Česká republika 2030
+Ukázkové prosazení zákazu kožešinových farem veřejností, aniž by bylo v programu politických stran
-Pokračování komplikací přeregistrací spolků vynucených novým občanským zákoníkem Jiřího Pospíšila (ODS/TOP09) a likvidita řady spolků, které fungovaly na bázi alespoň setkávání zájemců, pořádání výstav či výletů (typicky například zahrádkářských organizací, které se nedočkaly ani zahrádkářského zákona)
-Osekání práv veřejnosti s novelou stavebního zákona v povolovacích řízeních 

Udržitelná spotřeba 2

+Vyšší koupěschopnost nízkopříjmových skupin a s tím také spíše možnosti nekupovat jen nejlevnější dovozové zboží a zlepšit bydlení
-Pokračování významné vazby ekonomiky na automobilový průmysl a vznik až nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích

 

vysvedceni2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvělý garant

Garantem parlamentní ekopolitiky ČSSD je poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch. Je jedním z mála kandidátů, pro které je ekologie prioritou, odvedl kus práce. ČSSD a ekologie dává smysl!

lesy_.jpg

 

 

 

 

kozich_.jpg

 

 

 

 

kozes_.jpg