Jdi na obsah Jdi na menu

Ekologická krize

16. 1. 2009

Jestliže se mluví o ekologické krizi, obvykle se tím míní neschopnost či neochota ("nemožnost") lidí přistoupit k udržitelnému rozvoji (výhodné vykácení lesa vs. jeho pěstování, skládkování vs. recyklace odpadů...). Nakonec krize ekonomická nás dost možná přivede k ekologickému chování, úsporným a novým řešením - jsou vlastně krize ekologicky šetrné?

Ze strany ČSSD můžeme připomenout různé výzvy a programové body vedoucí více či méně úmyslně k ekologii. Krizi není možné nechat jen volné ruce trhu, nabízíme řešení.

1) Dosud u nás existuje dluh např. v čištění odpadních vod, zejména v menších obcích - navrhujeme posílení investic do životního prostředí. Posílení zdrojů na zelenou infrastrukturu může částečně stabilizovat stavebnictví a návazné obory. Je potřeba oživit programy zateplování panelových domů a úspor energií. Důležitá je podpora investičních projektů v životním prostředí z integrovaného financování z národních zdrojů, ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Žádoucí je stimulace urychlení obnovy tepelných zdrojů a přípravy dostavby jaderného zdroje (efektivnější a ekologická výroba elektřiny). Jen urychlení přípravných prací může v ročním horizontu mobilizovat výdaje na úrovni stovek miliónů korun. Zároveň je možno v období recese získat budoucí dodávky stavebních prací a technologie za velmi příznivé ceny. -> program ČSSD proti krizi

2) Výrobky z místních zdrojů (neputující přes půl planety) nejsou spojeny s negativními dopady dopravy. -> nekupujte zahraniční výrobky vyzývá ČSSD

3) Babičky uhlím v kamnech topit nemusí. Naše ekologická daňová reforma by jim umožnila přejít na alternativní ekologické zdroje. -> ekologický manifest ČSSD

4) Organizátoři XXXV. sjezdu ČSSD apelují na delegáty, aby preferovali hromadnou dopravu (jakkoli spíše vzhledem k nedostatku parkovacích míst, snad uvidíme).

Připravil: Jiří Jakl