Jdi na obsah Jdi na menu

Ekologický urbanismus a provoz obcí

29. 9. 2014

Během léta platforma Zvonečník s Masarykovou demokratickou akademií uspořádala debaty k ekologickému urbanismu a k provozu obcí a měst. Chtěli jsme ukázat potenciál ekologického přístupu, který rozhodně není jen brzdou nové výstavby, nebo výdajem z obecních rozpočtů. Lidé si stále více cení zeleně, ale také nových pracovních příležitostí.

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet města a vesnice jako funkční a vyvážené celky. Územní plánování by mělo usilovat o směřování k harmonickému uspořádání území, ochraně kulturního dědictví a samozřejmě také k udržení ekologické rovnováhy. Držet se lze několika základních principů:

*Zachování ploch zeleně, která má významné estetické, klimatické, protihlukové a biologické funkce (včetně starých stromů). Nejde jen o dosud nezastavěné plochy a platí to také o zahrádkářských osadách.

*K zástavbám využívání brownfieldů uvnitř měst, nikoli polí v jejich okolí, nebo dokonce městské zeleně.

*Odklon tranzitní dopravy od průjezdů městem (stavby obchvatů a koncepce nových dopravních cest na regionální úrovni).

*Městská doprava stavící především na dostupné dopravě hromadné (MHD) a nemotorové individuální (cesty pro chodce a cyklisty).

*Náhrada betonových stok a nádrží přírodě blízkými vodními plochami (revitalizace staročeských rybníků a meandrujících potoků).

*Rozhodování s možností zapojování veřejnosti (seznamování radních s argumenty a návrhy různých spolků, veřejná projednávání a schvalování důležitých koncepcí a záměrů).

Výdaje obcí a měst jsou zatíženy provozními náklady. Skrývají se za nimi výdaje za energie, vodu a odpady. Za cenu větších i relativně malých investic lze tyto výdaje dlouhodobě snižovat. Každý dobrý hospodář řeší profukující okna školy a úřadu. Zajistí třídění odpadu s dostatkem kontejnerů a energeticky úsporné veřejné osvětlení. K závlahám trávníků a záhonů využívá přednostně dešťovou vodu. Nezapomíná na údržbu kanalizace a provozuje čistírnu odpadních vod. Usiluje o atraktivní hromadnou dopravu. Ekologický provoz obcí tedy není jen zelené úřadování s pitím BIO čajů a oboustranným tiskem dokumentů.

Ekologie přináší nejen čistější ovzduší a vodu v potocích, ale je také zdrojem finančních úspor pro obecní rozpočty, nabízí nové pracovní příležitosti a vynikající volební úspěchy. Pro bližší seznámení s těmito přístupy naše platforma zřídila stránky Komunálky 2014 - spojujeme ekologickou vizi.

img_8368.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Ekologický urbanismus a provoz obcí