Jdi na obsah Jdi na menu

Jaký je vztah ČSSD k ekologii

22. 7. 2008

Ten vztah by měli hodnotit především sami občané, kteří jsou ovšem různí. Pro jedny je to priorita (vztah k životnímu prostředí - "ekologie", čisté prostředí). Jiní tuto tématiku více či méně tolerují, využívají alespoň ekologické alternativy, nedělá jim např. problém třídit odpad a chápou i potřebu ekologii zkrátka nepomíjet. Některé může konkrétní zájem o ochranu přírody/životního prostředí i omezovat. Politika je věc veřejná a má uspokojovat či hledat kompromisy pokud možno pro všechny skupiny lidí, bohužel nezřídka s protichůdnými zájmy. Politika by neměla být ani jen pro ekology, ani "neekologická" či nekompromisní.

Cílem politiků rozhodně nemá být podpora ničení či prostého přehlížení ochrany přírody, ale hledání cest tuto oblast zohledňujících a řešení problémů, které ostatně přímo souvisejí i se zdravím lidí a zachováním přírodních zdrojů (bez nichž se neobejde ani v budoucnu). Pro lepší naplnění těchto cílů, ale i pro lepší presentaci ekologické politiky sociální demokracie vzniká nové hnutí Zvonečník.

ČSSD má dobrý ekologický program, dokonce samotnými členy Strany zelených hodnocený jako od nich "opsaný". Přesto zmiňme konkrétní body, kde se ČSSD liší od SZ (vnímané jako strany ideově a programově založené především na ekologii, proto se lze těžko vyhýbat srovnáváním zejména s touto stranou).

1) ČSSD již názvem deklaruje orientaci sociálnědemokratickou, nikoli primárně "zelenou" (jakkoli oba přístupy jsou v podstatě levicové, o čemž svědčí i tradiční pojetí stran zelených ve Světě, jejich obvyklá spolupráce v sociálnědemokratických vládách či líčení environmentalismu pravicovými politiky). Sociální stát a demokracie jsou hodnoty, na které strana klade důraz již díky historickým kořenům (nyní 130letým). Vzhledem k současné velikosti strany (v současnosti dokonce nejpopulárnější strana v ČR) lze uvnitř uvažovat minimálně srovnatelný potenciál a množství příznivců "zelené" politiky jako např. v případě SZ. Sociální demokracie může řadě odborníkům poskytnout své zázemí, lépe čerpat z jejich potenciálu a přispět i k jejich plodným interakcím.

2) ČSSD nepodporuje privatizaci lesů a další privatizaci energetiky. Tento přístup je založen na veřejném zájmu a uchování přímého vlivu ve strategicky a společensky významných funkcích. Krátkodobé ekonomické zájmy (např. jen produkce a těžba dřeva, výroba elektřiny) mohou být v rozporu s ekologickým a veřejně prospěšným hospodařením (rekreace a vzdělávání, ochrana půdy, zajišťování zdrojů vody, zadržování povodní, čisté emise ap.). V neposlední řadě jsou tyto oblasti také zdrojem příjmů do veřejných financí. ČSSD navíc podporuje dostavbu 2 bloků jaderné elektrárny Temelín.

3) ČSSD má možnost realizace ekologického programu z pozice potenciálně přímo hlavní vládní strany. Naproti tomu současný koaliční partner SZ je ODS, která vychází z dosud nezávislých dlouhodobějších hodnocení ekologickými sdruženími jako strana nejméně příznivá k životnímu prostředí. Naopak v rámci této strany najdeme i erudovaného odborníka a stínového ministra Moldana, který je ovšem někdy označován dokonce za "rebela" v ODS (jakkoli proklamuje „Ekologická opatření ovšem nesmí podrývat hospodářský život, zbytečně lidi obtěžovat či křížit rozvojové záměry obcí.“).

V čistírenských programech je politické spektrum ve shodě, ostatně i z finanční injekce v podobě strukturálních fondů EU by na tyto účely přispěla každá vláda (ČR může z těchto fondů čerpat v letech 2007-2013 přes 600 miliard korun - pro srovnání celý roční rozpočet ČR činí přes 1000 miliard). Stejně tak ekologická daňová reforma byla a je součástí programu ČSSD. Proklamované úspěchy současné vlády v oblasti životního prostředí jsou jen minimem, které by přinesla sociálnědemokratická vláda také (a naopak nezapomínejme na makroekonomické a sociální otřesy či aroganci vůči občanům spojenou se současnou vládou).

4) Demokracie je hodnota. Zprávy o "nevyhovujících" levicověji orientovaných politicích u strany středové či řekněme principiálně levicové jsou zvláštní - střed není pravice a nebývalé zklamání bývalých voličů je zde pochopitelné. Nebývalá medializace neparlamentní strany vedené "neokoukaným" předsedou Bursíkem totiž v politice nemůže mít kredit u voličů natrvalo. A vzpomeňme výrazy např. krajského vedoucího a asistenta předsedy SZ Pence - "Vyserte se na nás. My se do vás taky nesereme." (2004) To ostatně vidíme na stránce "nepolitického" sdružení na Kozy.cz. Je-li přirozené či v budoucnu žádoucí být partnery, máme-li společný zájem, k čemu vedou takové interakce? A co plnění programu?

připravil: Jiří Jakl