Jdi na obsah Jdi na menu

Kongres PES v Praze

12. 12. 2009

Tendence vypíchnout negativní věci a pozitivní, třeba i podstatné, nějak pominout - ostatně komu mají chybět, když se o nich nedozví. Může to být novinářská strategie poněkud rušící politickou soutěž. Kongres PES v Praze byl bezuhlíkatý, na ekologii byl kladen důraz. Je paradoxní, že projev stínového ministra českých sociálních demokratů unikl pozornosti - tady je:

Dámy a pánové,

každá epocha měla své osvícence, kteří předstihli svojí dobu, a učinili zásadní rozhodnutí ve prospěch budoucích generací. V současné době, kdy je momentální zisk a prospěch nadřazenější dlouhodobé prosperitě a správě celospolečenských zájmů, je však velice těžké činit rozhodnutí, která nevyhovují mocenským zájmům nadnárodních koncernů. Jenže celá naše planeta se ocitá v situaci, kdy si vlastním počínáním způsobujeme smrtelné rány a stáváme se samy pro sebe nejnebezpečnější hrozbou. Dnes ne jen prozíravá a osvícenecká politika, kterou v Evropě reprezentují především sociální demokraté, ale i pouhý pud sebezáchovy musí být oním zásadním impulsem, který by mohl rozhýbat dosud stojaté vody vlivných nadnárodních koncernů a jim poslušně naslouchající politiky.

Celosvětová ekonomická krize spolu s klimatickými změnami si jednoznačně žádá zásadní opatření, která přinesou ekonomickou stabilitu a zároveň vytvoří rovnováhu mezi lidskou civilizací a přírodou. Podstatné je, že účinným lékem na hospodářskou celosvětovou krizi, jsou právě i opatření ve vztahu k omezení produkce skleníkových plynů a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika však  v moderních zelených řešeních silně pokulhává. Zdejší ekonomika na každou vyrobenou korunu HDP spotřebuje o 70 % více energie – uhlí, ropy, plynu či uranu – než patnáct států původní EU.

ČSSD proto dlouhodobě prosazuje, aby se Česká republika dobrovolně zavázala, že bude průměrně snižovat emise skleníkových plynů minimálně o 2 milióny tun ekvivalentu CO2 ročně s tím, že tato hodnota bude v každém volebním období sledována. Na počest kongresu PES a též kodaňského summitu OSN tento návrh zákona opětovně předkládáme Parlamentu ČR ke schválení.

Česká strana sociálně demokratická navrhuje, aby těchto hodnot dosáhla naše republika dvěma cestami. První cestou je větší využití jaderné energie včetně dostavby elektrárny Temelín. Kromě toho jde o návrh zákona, jehož cílem je maximalizovat energetické úspory a podporovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Jako stínový ministr životního prostředí jsem společně se svým stínovým kolegou Milanem Urbanem požádal ministry průmyslu a životního prostředí o provedení ekonomické analýzy tohoto návrhu, protože je třeba správně nastavit parametry zmíněného zákona.

Jsme přesvědčeni, že případná realizace obou zákonů půjde ruku v ruce s inovacemi a přechodem na šetrné a úsporné technologie. To bude znamenat nejen příspěvek k ochraně klimatu a ke zvyšování kvality životního prostředí obecně, ale i vytváření nových pracovních míst. Jako důsledek těchto modernizačních trendů ponese tento proces s sebou i růst ekonomického rozvoje. Průmyslové podniky získají dlouhodobou jistotu pro investice. Budou vědět, s čím mohou závazně počítat za dvacet, třicet let.

Je smutné, že v České republice si pouze ČSSD uvědomuje fatální důsledky globálních klimatických změn. V souladu s programovými iniciativami Strany evropských socialistů a se sjezdovými rezolucemi ČSSD ke globálnímu oteplování, opakovaně předkládáme vlastní návrhy. Globální odpovědnost za životní prostředí vnímáme jako svou povinnost a dlouhodobý závazek.

Naše priority jsou tedy komplementární se strategiemi PES pro příštích pět let, kterými jsou:

1. zajistit silnou obnovu a nový trvale udržitelný a sociálně spravedlivý model růstu

2. dosáhnout fundamentální reformy finančních trhů, která nás bude chránit před budoucími krizemi a bude sloužit reálné ekonomice

3. bojovat proti klimatickým změnám a zajistit čistou energii pro budoucnost

4. prosazovat silné, spravedlivé a účinné systémy sociální péče v globalizovaném světě a

5. zformovat globalizaci lidského pokroku a bezpečnosti v rámci nového globálního řádu.

Závěrem si dovolím krátké zamyšlení nad naší budoucností a posláním Strany evropských socialistů. Je naší povinností, abychom navrhli nový pokrokový evropský program a měli tak co nejvyšší vliv na strategii Evropské unie pro příštích pět let a splnili vizi a návrhy našeho manifestu „Lidé na prvním místě: Nový směr pro Evropu“.

Pokud jsem se na začátku zmínil o osvícených panovnících, pak jednoznačně prozíravou a i osvíceneckou politikou je právě koncepční ekologická a energetická politika Strany evropských socialistů. Namísto ideologií a populistické politiky některých tzv. zelených stran jsme totiž právě my garanty udržitelného rozvoje, který není pouze o ekologii, ale týká se i ekonomiky a sociální oblasti a především naší budoucnosti.

Chovat se zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí, musí být nejenom zdravé a správné, ale i ekonomicky výhodné a hospodářsky prospěšné i pro průmyslová a energetická odvětví. V ochraně klimatu proto vidíme nejen otázku přežití, ale i otázku příležitostí.

Strany evropských socialistů mají koncepční ekologickou a ekonomickou vizi a je bezpodmínečně nutné, abychom tuto vizi realizovali.

Svět již nikdy nebude stejný, ale je možné, aby byl lepší, což je naší politikou, která je o lidech, pro lidi a pro budoucnost celé naší planety.

Vážení přátelé,

Solidarita, která je nám všem vlastní od počátku našeho hnutí, už není vnímána jen jako tradiční solidarita mezilidská, ale i jako pokroková solidarita mezigenerační a mezidruhová. Za to Vám děkuji. Jsem hrdý na to, že jsem sociální demokrat, jsem rád, že první bezuhlíkový kongres PES se koná právě u nás v Praze.

 

Odkazy:

7.-8.12. 2009 kongres PES v Praze (cssd.cz)

Evropští socialisté a ČSSD v boji proti klimatickým změnám (petrzilek.eu)

Klimatický blok kongresu PES (projev stínového ministra od 30:45)

 

Obrazek

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Sjezd evropských socdem v Praze