Jdi na obsah Jdi na menu

Návštěva Křivoklátska

2. 5. 2018

tisková zpráva, 2.5.2018, Praha, Zvonečník, z.s.

V sobotu 28. dubna 2018 Zvonečník ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko, MAS Rakovnicko a Platformou pro krajinu při Botanickém ústavu Akademie věd ČR uspořádal výjezdní akci na Křivoklátsko k otázkám hrazení Berounky a možnosti vyhlášení národního parku.

Účastníci z řad odborníků a širší veřejnosti jednoznačně odmítli možnost vzniku přehrady v úseku mezi Skryjemi a Roztokami. Možnost stavby hráze zde byla z technického pohledu navržena vodohospodáři na čtyřech místech, což vyvolalo negativní reakce místních občanů a odmítlo ji i MŽP vzhledem k dotčení nejcennějších částí CHKO Křivoklátsko. S ohledem na nutnost protipovodňové ochrany obcí níže po toku ale i mnozí odpůrci přehrady připouští možnost stavby nižších poldrových hrází k zachycení povodňových vod a zachování současného rázu mimo období povodní.

img_2880.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka možnosti vyhlášení národního parku na 16 % rozlohy současné CHKO akci provázela ve zbytku dne. Odpůrci vyhlášení národního parku vyslovili obavy z výraznějšího rozvoje turistiky. Vyhlášení národního parku by podle nich také mohlo být popřením dosavadní funkčnosti a vyplývající nutnost zbývající CHKO v Česku povýšit na národní parky. Místní občané podle nich dosud národní park spíše odmítají z obav omezení jejich pohybu, omezení lovu zvěře a spontánnějšího vývoje přírody. Střední Čechy podle odpůrců nepotřebují národní park podobně jako středočeská okresní města univerzitu.

img_2862.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Příznivci národního parku vesměs ocenili dosavadní fungování CHKO, včetně vedení správy CHKO a dokonce i fungování Lesnického parku Křivoklátsko. Značka národního parku by ale podle Robina Böhnische (ředitele správy KRNAP) byla jednoznačným oceněním státu pro dané území, tomu by odpovídaly i investice pro využití jeho potenciálu. Dr. Böhnisch také zdůraznil relativní bohatost obcí na území národních parků v Česku. Prof. Josef Fanta (jeden ze zakladatelů nejstaršího českého národního parku) zdůraznil jedinečnost velikosti plochy listnatého lesa nenarušené zástavbou, která v Evropě nemá obdoby a evropskému významu by odpovídala značka národního parku. V poměrech středních Čech jsou pak až neuvěřitelné scenérie různých geologických útvarů se skalními masivy, jezírky a vodopády.

img_2999.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Více diskutovaný byl problém vysokých stavů zvěře, zejména nepůvodních muflonů a jelena siky. Vytlačení původního evropského jelena vyzvedl prof. Josef Fanta. V případě národního parku by myslivecké hospodaření na státních pozemcích přešlo pod správu národního parku s možností účasti místních zájemců. Hledány by byly možnosti snížení nadměrných stavů zvěře, ale také by byl vyloučený poplatkový lov.

img_3014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní park může vyhlásit parlament. Jeho vyhlášení se neobejde bez podpory místních obyvatel a ti jsou bohužel o dopadech jeho fungování často mylně informováni. Středočeský kraj se za myšlenku národního parku staví zatím nejednoznačně, přičemž jeho prvořadým úkolem by s Ministerstvem životního prostředí ČR mělo být poskytnutí odpovídajících informací k možnému záměru vyhlášení národního parku. Tomu přispěla i záštita středočeského radního pro životní prostředí Ing. Miloše Petery a ministerského náměstka dr. Vladimíra Dolejského. Pro Křivoklátsko je myšlenka povýšení ochrany území příležitost k dalšímu rozvoji.

img_2959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Videozáznamy vystoupení některých účastníků:

RNDr. Petr Petřík, PhD. (Komise pro životní prostředí AV ČR)

https://youtu.be/e1pa_St0pZw

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD ČZU v Praze)

https://youtu.be/2ggG3FbMyLI

Ing. Pavel Moucha (CHKO Křivoklátsko)

https://youtu.be/bTdQdSteQcM

prof. Ing. Josef Fanta, CSc. (lesnický ekolog)

https://youtu.be/i3GuYnsbkq4