Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana přírody ohrožena

3. 12. 2010

Bezhlavost vládních škrtů je obecný fenomén a týká se bohužel i ochrany přírody. Již dlouhá léta je jediným skutečně významným finančním zdrojem v praktické ochraně přírody Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. V tomto programu jsou podporována praktická opatření v terénu, v chráněných i nechráněných územích, zajišťující zachování druhové rozmanitosti, podporující přežívání vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů i zachování unikátních ekosystémů. Z programu na opatření typu sečení luk, pasení, obnova mokřadů, záchranné přenosy živočichů a rostlin... každoročně čerpají stovky vlastníků cenných lokalit, obcí, nevládních organizací i firem. Z programu jsou podporovány i záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Už v rozpočtu na tento rok byl objem peněz v tomto programu radikálně snížen z obvyklých 200 milionů Kč na 138 milionů, což je, bohužel, v krajině vidět. Na příští rok však MŽP plánuje snížení o dalších 32 milionů Kč! V průběhu dvou let to tedy znamená pokles financí téměř o polovinu! To už způsobí nevratné změny v naší krajině. K nejnutnější péči o naše chráněná území i volnou krajinu je nutné navýšení rozpočtové kapitoly alespoň na částku 156 milionů Kč.

Návrh MŽP na snížení peněz v PPK už prošel poslaneckým Výborem pro životní prostředí, jakkoli poslanci ČSSD tento návrh nepodpořili. Pozměňovací návrh na navýšení těchto peněz výbor zamítl - zdá se, že poslanci a poslankyně netuší, co PPK ve skutečnosti pro naši přírodu a krajinu znamená a v rámci současných obsáhlých úsporných opatření jeho snížení přivítali nevěda, že tím způsobí obrovské a obtížně napravitelné škody.

Příští týden, možná už v úterý, budou poslanci hlasovat o státním rozpočtu, budou hlasovat i o rozpočtu MŽP a tedy i o objemu peněz určených na PPK. Stínový ministr a poslanec ČSSD Václav Zemek předloží pozměňovací návrh s cílem navýšení prostředků na PPK. Do té doby je však nutné poslance informovat o skutečném významu tohoto programu a následcích, které by nastaly, byl-li by schválen objem peněz navrhovaný MŽP (vedené ministrem Drobilem/ODS).

Zájemce odkazujeme na výzvu Českého svazu ochránců přírody, prosíme šiřte:

Ochrana přírody ohrožena. POMOZTE!

 

Odkazy ČSSD:

Některé programy MŽP jsou účelné, jiné nikoliv  (řešení!)

Na neschopnost ministra dopravy Víta Bárty doplatí naše příroda

 


 image014.jpg

 


 

 

 
image016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Výpadek dotací z MŽP může mít fatální následky pro pomoc i ohroženým volněžijícím živočichům (spojené i s osvětovou činností a spolkovým životem). Letos  jen polovičatě posečená louka a na příští rok je výhled ještě horší - roky práce ochránců přírody mohou přijít nazmar.