Jdi na obsah Jdi na menu

Píše se

25. 1. 2009

V době marketingové akce "Předsednictví EU" se pozornost médií soustředí na prezentaci vládních politiků a vládní stamiliony určené na propagaci českého předsednictví pak jistě mění priority o kom a o čem psát, koho ukazovat. Tak třeba naopak co se píše ve zprávě předsedy ČSSD k blížícímu se Sjezdu ČSSD?

Ideově-programová modernizace ČSSD

Zdravé životní prostředí vždy bylo a zůstává zásadní podmínkou lidského přežití, a proto je primárním předpokladem hospodářského a sociálního rozvoje společnosti. Tento zdánlivě banální předpoklad si tradiční politické strany, včetně sociálnědemokratické, ještě nedávno uvědomovaly zcela nedostatečně. Primárně zohledňovaly ekonomický růst a životní spotřební styl, kde rozhodujícím hlediskem byla spíše kvantita a nikoli kvalita společenského života, nikoli hodnota udržitelného rozvoje společnosti, ale krátkozraká ideologie Růstu růstu, zcela bezohledná k environmentálním podmínkám veškeré biologické, a tedy i lidské existence.
Dnes, kdy se mnohé tradiční přírodní zdroje vyčerpávají, kdy poškozování ovzduší, fauny a flóry začíná dosahovat na mnoha místech planety takřka katastrofálních rozměrů, kdy klasické energetické zdroje se dostávají na hranici vyčerpání, si již sotva můžeme dovolit, aby přírodní ("přirozené") otázky naší existence patřily k těm posledním, které je třeba řešit. Naopak, je nutné je systémově zohlednit na stejný stupeň naléhavosti jako tradiční ekonomická a sociální témata. Je třeba přestat tuto programovou oblast podceňovat, či považovat ji za zbytkovou, či dokonce zbytnou a přenechávat ji "zeleným stranám". Jednak je to chyba a krátkozrakost, jednak "zelené strany" často řeší tuto otázku jednostranně, protože ji nejsou schopny správně zakomponovat do širších souvislostí s ekonomickými a sociálními otázkami.

Stínový program ČSSD pro české předsednictví v Radě EU

Program obsahuje i neopomenutelný bod boje proti klimatickým změnám (jednotná pozice EU nutná pro silnou pozici při vyjednávání nového "Kjótského" protokolu, které proběhne v prosinci 2009).

Ve spojitosti s bodem boje proti klimatickým změnám vzpomeňme "klimatickou rezoluci", kterou předkládá stín. ministr Petržílek.  Jde o rezoluci, kterou by měl přijmout právě blížící se Sjezd a její konkrétní předkládaná podoba je následující:

ČSSD si je plně vědoma, že letošní Kodaňský summit, který by měl dospět k Mezinárodní dohodě o řešení klimatických změn po roce 2012, má životní význam pro naši civilizaci. Globální oteplování postupuje rychleji, než klimatologové předpovídali a některé oblasti už to začínají pociťovat. Mezinárodní dohoda má nabídnout nástroje, jak tyto změny zabrzdit.
Neúspěch kodaňských jednání by teoreticky znamenal, že nic se nepostaví růstu globálních teplot až o 7 stupňů Celsia do konce století, narůstajícímu počtu katastrof, nevratné změně klimatu, humanitární krizi, nedostatku vody. Toto riziko nelze podceňovat.
Současně však vidíme, že k dohodě se kloní i země, které ji dosud odmítaly, zejména Spojené státy. Není to náhoda, předtím už tam přejímaly potřebné iniciativy jednotlivé státy unie, jako třeba Kalifornie. Také největší světové společnosti už pochopily, že technologické přezbrojení k větší šetrnosti vůči klimatu a přírodě je nezbytné, mají-li si uchovat konkurenceschopnost. Vedle toho je výroba zařízení pro ochranu klimatu vítanou exportní příležitostí. Lednové přerušení dodávek ruského plynu navíc ukázalo, že snižování spotřeby fosilních paliv bude věcí národní bezpečnosti.
Ani probíhající hospodářská krize by nemusela přechod na bezuhlíkatou ekonomiku zpozdit. Může to být i naopak. Ve Spojených státech i v zemích Evropské unie jsou investice do zelené energetiky a chytrého, environmentálně šetrného rozvoje, součástí balíku naléhavých investic z veřejných zdrojů, které mají hospodářské krizi čelit.
Také v České republice by proto měly být přednostně uvolňovány zdroje na opatření, která čelí klimatickým změnám i jejich důsledkům. Patří k nim podpora vědy a inovací, nových technologií, energetických úspor, užívání obnovitelných zdrojů energie. Nezbytná bude i dostavba dalších bloků jaderné elektrárny v Temelíně. Neméně důležitá jsou však také opatření pro zvýšení ekologické a hydrologické stability české krajiny. Zdravé lesy zejména tam, kde pramení potoky a řeky, ochrana a obnova vegetace, hájů, remízků a rybníků, ochrana orné půdy před divokou zástavbou, to jsou neocenitelné kroky k ochraně klimatu i ke zlepšení života obyvatel naší vlasti.
ČSSD vyzývá politickou reprezentaci země, aby se zasadila na všech úrovních za plnění našich závazků k ochraně klimatu a aby vyvinula veškeré úsilí a vliv k dojednání a následné ratifikaci Mezinárodní dohody o řešení klimatických změn po roce 2012 v ČR i na globální úrovni.

Odůvodnění:
Ekonomické otřesy, jakkoli nesmírně vážné a zřejmě dlouhodobé, mohou mít na svědomí nejen větší či menší tragédie stamilionů a možná miliard lidí, ale i zánik přírody, kolaps životního prostředí, znamená zánik civilizace a konec konců možná i lidí jako biologického druhu. Fakta už nyní berou dech. V roce 2007 se emise CO2 zvýšily o neočekávaná 3%. Vytyčený cíl Evropany, a přebíraný i jinde, snížit tyto emise o 50%, je nyní jen zbožným přáním. Vědci dokazují, že snížení musí dosahovat nepředstavitelných 60% až 80%, nemá-li dojít ke katastrofě, jako svět dosud nepoznal: Urychluje se tání mořského ledu v Arktidě a ohrožen je Golfský proud. Na velehorách, jejichž tající ledovce krmí řadu velkých řek i veletoků, mizí potřebná voda (jde např. o Andy, Amazonku či Himaláje a Gangu). Změny v Himalájích, prudké zmenšování ledovců, mohou proto brzy vyvolat velkou paniku v Číně, Indii, Pákistánu, Afganistanu apod. Hurikány možná udělají již do roku 2020 uprchlíky z 50 milionů lidí, do roku 2050 může jít již o více než 200 milionů. Rok 2009 bude osudový, neboť v Kodani se rozhodne, jestli si politici jsou vůbec vědomi hloubky dramatu, který se odehrává, zda jsou schopni vytyčit konkrétní cíle. Klíčovou roli musí sehrát nejen členové OECD, ale i země třetího světa. Je třeba jednat, a to nevídaně rychle, radikálně a skutečně účinně.
Možná se zdá, že poněkud přeháníme a že se jedná o šíření krajně nebezpečné poplašné zprávy, která může vyvolat v lidech velkou paniku, stresy, strach. Pokud však máme pravdu, a pak budou soudobí státníci, pokud zůstanou nečinní, jednou souzeni jako vedoucí nacisté v Norimberku v roce 1946. Kolaps klimatu může být velmi náhlý, třeba už v příštích letech, a nepřestavitelně dalekosáhlý. Pak se možná procesy ani neuskuteční, protože miliony zoufalých lidí v ulicích vezmou krvavým způsobem spravedlnost do svých rukou. Paradoxem přitom je, že vědomě či nevědomě vinu mají na svých bedrech všichni, nejen politici a magnáti.

Poznámka: rezoluce 35. Sjezdu ČSSD  (14. února 2009)