Jdi na obsah Jdi na menu

Vypracujeme zákon o udržitelném rozvoji

13. 7. 2009
4. července 2009 Petr Petržílek představil program České strany sociálně demokratické v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Hlavními tématy je obnova, zachování a udržení krajiny schopné odolávat klimatickým změnám. V rámci přímé demokracie bude ČSSD prosazovat, aby o projektech nadregionálního významu rozhodovali občané v referendu (např. o prolomení ekologických limitů těžby v lomu ČSA apod).

Sociální demokracie chápe problematiku udržitelného rozvoje jako součást přístupu zahrnujícího všechny aspekty života společnosti. Spojujeme ekonomická řešení s ekologickými a sociálními tak, aby se doplňovala a neodporovala si. Tím se lišíme od tyrkysové SZ i ODS. Sociální demokraté rozumí tomu, že vynaložené prostředky na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj se násobně vrátí v poskytnutých nových příležitostech i ve zvyšování kvality života lidí,“ řekl Petržílek.

Prioritou ČSSD bude schválení záměru nového zákona o udržitelném rozvoji zahrnujícím novou úpravu odpovědnosti za ekologickou újmu a její nápravu s plnou aplikací principů prevence. Základním nástrojem udržitelného rozvoje by měla být Strategie udržitelného rozvoje ČR, která však nemá oporu v zákoně. Tato strategie bude následně určovat výchozí a cílové hodnoty, které by se měly promítat do odvětvových a územních plánů a správních rozhodování. „Topolánkova vláda zúžila smysl tohoto materiálu na výčet kontroverzních projektů betonové lobby. Tak se v něm dříve, než vůbec k dojde k politickému rozhodnutí, objevuje výstavba JE v severomoravských Blahutovicích či další kontroverzní projekty, aniž by s těmito záměry vyslovily souhlas dotčené obce. Tento přístup regionální rozvoje považujeme za neudržitelný z odborného hlediska a arogantní z pohledu politického,“ vysvětil Petržílek.

V rámci politiky udržitelného rozvoje plánuje ČSSD realizovat řadu opatření, které podpoří malé a střední podniky. Jedná se o vládní zakázky u podniků s certifikovaným ekologickým managementem a vládních nákupů ekologicky a sociálně šetrných, energeticky úsporných nebo soliterních výrobků a služeb a výrobků z recyklátů (např. protihlukových stěn při budování dálničních a železničních koridorů). Dále jde o zvýšení pevných výkupních cen zelené elektřiny a zelených bonusů tak, aby byl nejen splněn závazek 8% podílu zelené elektřiny na celkové spotřebě v roce 2010, ale též aby byly urychleny investice především do geotermálních tepláren a elektráren na biomasu a na vytříděný biologický komunální odpad.

Zároveň sociální demokracie připraví legislativní podpory vytváření autonomních a ostrovních distribučních sítí, a to jak elektrárenských sítí vázaných na malé zdroje (do 50 MWe), tak plynárenských rozvodů vázaných na výrobny bioplynu a zvýhodnění vozidel využívajících alternativní pohony (např. formou šrotovného) a kombinované nákladní přepravy.

Zdroj: tisková zpráva ČSSD