Jdi na obsah Jdi na menu

Oranžová ekologie

15. 7. 2009

Zelená politika je poměrně známý výraz spojovaný se stranami hlásícími se k zelené barvě. ČSSD ekologii nenabízí jen pro skutečné "přírodomily" či jen pro bohaté, vnímá širší souvislosti. Co je to oranžová ekologie:

Přístup české sociální demokracie spojující ekologická témata (udržitelný rozvoj, zdravé prostředí, hledání ekologických alternativ, citlivý přístup k přírodě) se sociální a hospodářskou otázkou (pracovní příležitosti, ekonomické možnosti a hodnocení externalit).

Hledá se přiměřená ekonomická a právní motivace fyzických a právnických osob cílená na příznivé environmentální chování. Ideologickým východiskem je enviromentalismus (resp. "zelená myšlenka"), iniciativním a názorovým proudem zelené platformy členů a příznivců strany (vedle oficiálních iniciativních představitelů).

Rozvoj oranžové ekologie lze očekávat v souvislosti s hledáním receptů proti hospodářské krizi, cesty k udržitelnému rozvoji a úspěchu strany v parlamentních volbách (propagace ekologického know-how). Vlastní realizace oranžové ekologie je závislá na přístupu k ní ze strany oficiálních představitelů a zástupců sociální demokracie (nejen spojených s resortem životního prostředí). Volič pak musí rozlišovat, k čemu oranžová ekologie vybízí a snaží se osvojit (hnací motor politické evoluce), a tím, co skutečně nabízí = realizovalo se a má se realizovat (oficiální politika).

Oč jde konkrétně:

geotermální energetika, elektromobilizmus, boj proti suchu/s klimatickými změnami/podpora ekozemědělství, využití ekologických materiálů (konopí, bioplasty...), podpora tradic a spolků (zahrádkáři, včelaři...), šetrná doprava/revize tranzitu, pracovní příležitosti (výroba ekologických zařízení, nedováženého zboží, ekologických produktů), význam ekologie ve vzdělávání, fungující recyklace, ochrana biodiverzity...

připravil: Jiří Jakl