Jdi na obsah Jdi na menu

Reakce na Poslaneckou rosničku

6. 11. 2011

Letos v říjnu se objevilo hodnocení hlasování poslanců Poslanecké sněmovny zpracované Zeleným kruhem. Podle zprávy Poslanecké rosničky jsou nejekologičtější poslanci TOP 09, nejméně ekologičtí poslanci ČSSD (zpráva). Doplňující komentář hovoří, že dlouhodobě spíše prospěšné hlasování ČSSD se zhoršilo v minulém volebním období, zatímco ODS (zřejmě díky přítomnosti Strany zelených ve vládní koalici) ve stejné době vystoupala k průměru. Dr. Patrik coby jeden z autorů "rosničky" dále levici rovnou připravil o zelené ideje (zpráva). Proti hodnocení Poslanecké rosničky se ohradil stínový ministr životního prostředí Jiří Zimola (odkaz), ale ohrazuje se proti němu i naše ekologická platforma.

Obecně pokládáme hodnocení rozhodování politiků za přínosné, neboť jim poskytuje určitou zpětnou vazbu a může být i vodítkem pro voliče. K tomu ovšem musí být hodnocení skutečně objektivní. Navíc je i věcí názoru a debaty, jaká řešení skutečně ekologická jsou. "Rosnička" tentokrát hodnotí jen pět hlasování, navíc některá nelze pokládat za přímo ekologická - souvisejí obecněji s politickou administrativou.

Zvláštní pozastavení si zaslouží některé teze autorů "rosničky".

1) Levice bez zelených idejí. Otázka pro dr. Patrika - znáte sociálně-demokratickou ekologickou platformu Zvonečník? Při kontaktu nám posléze přímo potvrdil, že nezná. Tuto platformu ale na idejích přímo stavíme a copak nelze považovat za nositele ideí například Erazima Koháka, Jiřího Dienstbiera, Vladimíra Špidlu či Jiřího Gutha? Jde při tom o levicové politiky ať z ČSSD, tak ze SZ. Rádi s dr. Patrikem na toto téma podiskutujeme. Jsme si vědomi, že vedení dialogu byl u některých politiků ČSSD problém. Problém v komunikaci však pociťujeme i z druhé strany - tímto zveme například na debatu o dopravních stavbách ČR.

2) V hodnocení se uvádí, že díky přítomnosti Strany zelených ve vládní koalici se zlepšilo hlasování ODS. Lze se poměrně těžko domnívat, že na politické straně jako ODS může zanechat nějaké stopy to, že kdysi byla v koalici se SZ. Obáváme se, že v tomto se SZ trochu přeceňuje. Naše platforma uplatňuje vliv ve vztahu k ČSSD a snaží se alespoň částečně nahradit vliv samotné strany zelených v parlamentu - s podporou SZ byl zvolen senátor Jiří Dienstbier, určitou garancí kvality jsou dnes také poslanci a členové platformy Robin Böhnisch a Václav Zemek. Pomíjet nelze ani know-how, kterým platforma disponuje a které se snaží prosazovat do politiky - viz například rezoluce platformy a její odborné personální zázemí.

3) Výběr hlasování není podle našeho názoru příliš objektivní. Například v případě novely energetického zákona byl z hlediska ochrany životního prostředí minimálně stejně důležitým pozměňovacím návrhem jako v Poslanecké rosničce posuzované vypínání obnovitelných zdrojů jen v nezbytných případech, i pozměňovací návrh týkající se autorizace výroben elektřiny. Přičemž hlasování o tomto pozměňovacím návrhu vychází z hlediska životního prostředí pro vládní koalici (a především TOP 09) podstatně hůře než hlasování, které bylo do Poslanecké rosničky zařazeno. V této souvislosti také není nezajímavé, že poslanec za ODS František Sivera navrhl v rámci nyní v poslanecké sněmovně projednávaného zákona o podporovaných zdrojích zrušení ustanovení o vypínání obnovitelných zdrojů jen v nezbytných případech a že Ministerstvo průmyslu a obchodu tento jeho pozměňovací návrh podpořilo.

4) Dr. Patrik dále uvádí, že nejzelenější osobou ČSSD má být Jiří Zimola a s tím dává do souvislosti i výsledek hlasování v parlamentu. Zcela bylo pominuto, že po většinu hodnoceného období byl stínovým ministrem životního prostředí poslanec Václav Zemek. Ten podle ohlasu ekologických organizací k nejzelenějším politikům ČSSD skutečně patří, stejně jako například poslanec Robin Böhnisch a senátor Jiří Dienstbier.

připravilo: Grémium ekologické platformy Zvonečník