Jdi na obsah Jdi na menu

Odpady - ekopřístup se vyplatí

26. 3. 2018

tisková zpráva, 23.3.2018, Praha, Zvonečník, z.s.

Debata Zvonečníku a MDA v Lidovém domě ke komunálním odpadům na začátku března 2018 upozornila na ekonomickou výhodnost třídění, kdy na recyklaci směřují k obcím poplatky od výrobců obalů, zatímco skládkování je zpoplatněno a třídění by se mělo vyplácet i přímo domácnostem. Ne ve všech obcích k tomu ale fungují přímo motivační systémy, svoz odpadů lze navíc zajistit různými technickými a smluvními způsoby.

 

Z debaty vzešlo několik doporučení obcím:

Jednání obcí s různými firmami pro třídění a využití odpadů (recyklační linky, kompostárny, bioplynové stanice), nejen se svozovými firmami velkých korporací.

Zkracování vzdáleností nádob pro třídění k jednotlivým domácnostem a zajištění odpovídající frekvence jejich svozu proti přeplňování, nebo dále zavedení pytlového svozu tříděných odpadů.

Není-li řešení třídění kovových obalů formou zvláštních nádob a rozšíření hnědých nádob pro třídění bioodpadů.

Zavedení motivačního systému s evidencí množství skutečně odvezeného odpadu pro občany.

 

Prezentace panelistů a shrnutí debaty jsou dostupná na URL: https://www.klimazmeny.cz/news/vystupy-debaty-k-odpadum/

 

img_1625.jpg