Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy platné od 31.5.2017

I Cíle
1. Ekologická platforma při ČSSD (dále jen Ekoplatforma) je nezávislým uskupením příznivců sociálně demokratického hnutí, zejména členů a sympatizantů České strany sociálně demokratické (ČSSD). Je otevřená nestraníkům i členům jiných politických stran.
2. Ekoplatforma se jmenuje Zvonečník, působí od července 2008 a užívá logo stylizovaného květenství zvonečníku hlavatého (Phyteuma orbiculare).
3. Ekoplatforma spolupracuje s dalšími podobně zaměřenými uskupeními a orgány stran sociálně demokratického hnutí, dále spolupracuje s nevládními organizacemi a nezávislými odborníky.
4. Ekoplatforma popularizuje ekologickou politiku ČSSD, podrobuje věcné kritice programové dokumenty a počínání představitelů ČSSD, otevírá společenskou diskusi, připravuje publikace a různé akce.
5. Ekoplatforma usiluje o udržitelný rozvoj, čisté životní prostředí, ochranu přírody a krajiny, ekologickou dopravu, druhotné využití odpadů, úspory energií a zdravou produkci.
6. Ekoplatforma usiluje o vyrovnanou roli ekologického, ekonomického a sociálního pilíře rozvoje.

II Členství
1. Členství v Ekoplatformě vzniká souhlasem zájemce ztotožňujícího se s cíli Ekoplatformy a předáním jeho kontaktních údajů Tajemníkovi platformy.
2. Členství v Ekoplatformě je neslučitelné s propagací myšlenek směřujících k potlačování lidských práv a svobod. V případě nejasnosti rozhoduje Grémium.
3. Členství v Ekoplatformě zaniká Tajemníkovi doručenou rezignací, vyloučením na základě prokazatelného odloučení se člena od základních principů Ekoplatformy. V případě nejasnosti rozhoduje Grémium.

III Orgány
1. Nejvyšším orgánem Ekoplatformy je Shromáždění členů. Koná se alespoň jednou do roka a svolává jej Grémium prostřednictvím Tajemníka. Shromáždění členů se svolá rovněž na žádost minimálně 1/3 evidovaných členů.
2. Grémium je výkonný orgán Ekoplatformy. Jeho členy jsou Tajemník zvolený Shromážděním členů a 6 dalších členů zvolených na Shromáždění členů.
3. Tajemník Ekoplatformy je volen Shromážděním členů. Plní administrativní a výkonnou funkci. Vede evidenci členů a připravuje podklady pro jednání Grémia a Shromáždění.
4. Mluvčí Ekoplatformy jsou členové Grémia a garanti odborných skupin, kteří navenek komunikují stanoviska Ekoplatformy. Spolek "Zvonečník, z.s." zastupuje či reprezentuje Ekoplatformu v občanské rovině před úřady.
5. Čestný člen Ekoplatformy je významný představitel vědy, politiky, kultury, sportu apod. Čestné členství schvaluje Shromáždění členů na návrh Grémia. Čestný člen je evidován Tajemníkem a má na jednání všech orgánů Ekoplatformy hlas poradní.

 

V případě zájmu kontaktujte nás prosím na: jirjakl(zavináč)email.cz na mob. 776 877 565 (tajemník) či na plánovaných akcích!

Adresa stránek též:  zvonecnik.cz

 

 

Obrazek

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Naše logo