Jdi na obsah Jdi na menu

Česká strana sociálně demokratická

Strana zelených

Stínoví ministři ŽP:  Robin Böhnisch  Vladimír Špidla  Jiří Zimola  Václav Zemek  Petr Petržílek

Programy ČSSD

Ekologický manifest ČSSD 2013 (garance V. Špidla) 

Program podle Vás - ŽP 2012

Resolution PES - Prague 2009

Komunálky 2014 - spojujeme ekologickou vizi

Spřízněné organizace a iniciativy

Křesťansko-sociální platforma ČSSD

Masarykova demokratická akademie

Přátelé sociální demokracie

CESTA

Friedrich-Ebert-Stiftung

Mladí sociální demokraté 

Mladí zelení

Oblast ŽP:

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Evropská komise - životní prostředí

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Ústav pro ekopolitiku

Regionální environmentální centrum (REC) 

Česká informační agentura ŽP

Č. svaz ochránců přírody  Č. zahrádkářský svaz  Č. svaz včelařů  Č. rybářský svaz  Č. myslivecký svaz  Hnutí DUHA  Arnika Nesehnutí  STUŽ  Přátelé přírody

Česká společnost pro krajinnou ekologii

Česká společnost pro právo životního prostředí

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti

Sdružení středisek ekologické výchovy (Pavučina)
(členové zde)

Zelená seznamka (ekologické organizace)

Ekologie (Seznam.cz)

Asociace krajů ČR

Sdružení místních samospráv ČR

Svaz měst a obcí ČR

Portály ŽP:

Ekolist (deník o ŽP)

EnviWeb (portál pro průmyslovou ekologii)

Econnect (informační servis pro nevladní neziskové org.)

Ekologické listy

EkoMonitor (databáze zpráv o životním prostředí)

Enviport.cz (environmentální zpravodajství)

EkoLink (katalog odkazů o životním prostředí).

Fakta a data o životním prostředí ČR (provozuje CENIA)

Inovace.cz - životní prostředí

Příroda.cz (příroda, ekologie, život)

Vesmír.info – ekologie

Svět: 

PSE

IPCC

Global Greens