Jdi na obsah Jdi na menu

Řešení pro energetickou bezpečnost

20. 5. 2009
Pár připomínek k obsahu politiky - volebnímu programu ODS k volbám do EU. Řešení pro energetickou bezpečnost?

1/ Současný stav energetiky je důsledkem činnosti vlády vedené ODS, které tuto oblast neřešila, omezila se pouze na ustavení několika komisí podle principu – pokud nám závěry této komise nevyhovují, vytvoříme komisi další (například některé nevyhovující závěry tzv Pačesovy komise byly „napraveny“ oponentní radou vytvořenou dodatečně k této komisi).
2/ Na zahájení posuzování vlivů na životní prostředí dostavby JE Temelín nemá vláda vedená ODS vůbec žádnou zásluhu, ta tomu naopak v souladu se svým programovým prohlášením bránila. Tento proces zahájila firma ČEZ a za účasti jihočeského kraje, vedeného nyní ČSSD.
3/ Problémem zemního plynu není to, že je převážně dodáván z Ruska, ale to, že je z 80 % dodáván přes nestabilní Ukrajinu. Rusko při tom disponuje třetinou světových zásob zemního plynu a bude pro Evropu vždy největším dodavatelem, jehož význam do budoucna s postupným vyčerpáváním zemního plynu ze Severního moře poroste. Řešením problému je diverzifikace dopravních cest především z Ruska – vybudování plynovodů Nord Stream (přes Baltické moře) a South Stream (přes Černé moře).
4/ Vybudování plynovodu Nabucco je též potřebné, autoři programu ODS však jeho problematiku buď neznají, nebo zamlžují. Tento plynovod má začínat v Ázerbajdžánu, v současné době ale nemá zajištěny dostatečné zdroje zemního plynu. Zásoby zemního plynu v Ázerbajdžánu jsou totiž omezené, dostatečné zásoby plynu má v dané oblasti Írán a státy Střední Asie. Ze Střední Asie však do Ázerbajdžánu nevede žádný plynovod a ani nejsou signály, že by se nějaký měl stavět, protože tyto státy nadále dodávají svůj plyn do Evropy přes Rusko a do Číny a nechtějí na tom nic měnit. Plynovod Nabucco tedy může dostat Evropu do závislosti na plynu z Íránu. Pro ODS je však zřejmě lepší závislost na Íránu než na Rusku. Před zahájením budování plynovodu Nabuucco je nutné vyřešit zdroje zemního plynu, za současného stavu by vybudování tohoto plynovodu nic neřešilo, (tedy kromě ukázání virtuální předvolební zodpovědnosti ODS za energetickou bezpečnost), šlo by o téměř vyhozené peníze.
5/ Výrazný podíl zkapalnělého zemního plynu na naší spotřebě by znamenal výrazný růst cen, protože tento plyn je dražší a k zabezpečení jeho dopravy do ČR by bylo potřeba vybudovat nákladné zkapalňovací terminála a plynovod z terminálu do ČR.
6/ ODS prosazuje posun územních limitů těžby hnědého uhlí, což raději není v programu konkretizováno. ODS by měla jasně říci, které limity chce posunout a které obce tedy mají být zničeny. ODS by také měla jasně říci, že hodlá i nadále podporovat devastaci severních Čech těžbou uhlí a že tedy v podstatě hodlá tento region na další generace obětovat.
7/ Rozvoj jaderné energetiky je v ČR potřebný. Je však nutné vědět, že jaderná energie nezlepšuje naši energetickou soběstačnost. V ČR se sice těží uran, avšak nevyrábí se zde jaderné palivo. Jeho výroba je totiž technologicky velmi náročná a znamenala by velké investice, což není reálné. Od roku 2010 bude výhradním dodavatelem jaderného paliva pro obě české jaderné elektrárny Rusko.
8/ ODS ve svém programu pokračuje v nepřátelské politice vůči obnovitelným zdrojům energie. Odmítá respektovat fakt, že do výzkumu a vývoje konvenčních zdrojů bylo investováno stonásobně více prostředků než do výzkumu zdrojů obnovitelných a že především tento fakt je příčinou toho, že obnovitelné zdroje zatím nejsou konkurenceschopné. Tyto zdroje jsou při tom prakticky nevyčerpatelným a ekologicky šetrným zdrojem energie, který jediný může dlouhodobě vyřešit energetické problémy lidstva.

Připravil ing. Martin Kloz