Jdi na obsah Jdi na menu

Odpadové apely!

13. 3. 2012

Ekologická platforma Zvonečník přichází s výzvou předcházení vzniku zbytečných a problematických odpadů. Nejekologičtější odpad je ten, který nevznikne, přitom naše země se potýká spíše s tendencí růstu množství odpadů, navíc mnohdy dále těžko využitelných. Nezbývá se ale nepozastavit nad ambicemi staveb velkých spaloven směsných odpadů a přibýváním množství skládek. Nezbývá se ale také nepozastavit nad akcemi, kde se soutěží v množství odpadu k recyklaci či slovíčkaří jen s recyklací a nespalováním. Celá posloupnost nakládání s odpady je především neprodukce odpadů a pak teprve recyklace, ale následně také bezpečné energetické využití před skládkováním.
Naše výzva zdůrazňuje výhody ekologického přístupu pro spotřebitele, směřuje k používaným obalovým technologiím a omezení podílu biologického odpadu v domácím směsném odpadu. Je totiž i ekonomicky výhodné neplatit zbytečné obaly, které navíc snižují skladnost výrobků a přinášejí potřebu i častějších vynášení odpadních košů. Je třeba zvrátit masivní nárůst používání obalů, ale také konečně řešit velmi významný podíl biologických odpadů ve směsném domácím odpadu (40-60% hmotnosti tohoto odpadu). Zároveň rovnou přicházíme s doporučeními, aby pokud již obaly používány jsou, nepřinášely zbytečné potíže s recyklací, ale ani při spalování či skládkování.

 

img_5247_.jpg

 

Apelujeme na výrobce, aby:

1) nabízeli produkty, je-li to technicky a hygienicky možné, nebalené (s možností odběru z vratných bedýnek, s možností odběru do vlastních nádob a ve vratných nádobách)
2) prověřili možnosti zmenšení rozměrů obalů jejich výrobků:
*krabice přiléhavé množství daného výrobku (nikoli volné sáčky ve velkých krabicích, kdy zákazník ošálen rozměry výrobku ve skutečnosti kupuje jen větší obal)
*tvar obalů směřovat k použití co nejméně obalového materiálu (více se blížit tělesům s minimálním povrchem - krychle, koule, rotační válec se čtvercovým základem)
3) využívali snadno a dobře recyklovatelné materiály, v obalech nekombinovali větší množství použitých materiálů, pak zajistili snadnou oddělitelnost složek obalů z různých materiálů:
*v obalech využití ideálně jen papíru, plastu či skla, které se třídí běžně
*využití obalů pokud možno z jednoho či dvou druhů materiálů - pak by měla být například snadno oddělitelná část z papíru od části z plastu
*snížení používání hliníku (sice recyklovatelný dobře, ale zároveň se pro něj nevyplácí zavádět zvláštní nádoby a svoz, využití se lze s výhodami vyhnout)
*snížení používání PVC a polystyrenu (problematické materiály při tepelném rozkladu, přináší zdravotní rizika při použití v potravinářství - výhodnější polyethylen a polypropylen)
*snížení používání degradabilních plastů, pokud na obalech není nezdůrazněno, jak tyto obaly recyklovat (bioplasty v kompostech a zda degradabilní polyethylen patří do kontejnerů pro recyklaci plastů)
4) používali obaly dostatečně odolné, aby nedocházelo k častějším znehodnocením rovnou celých výrobků (a jejich vyhazování)

 

Apelujeme na spotřebitele, aby:

1) nakupovali, je-li to možné, především nebalené výrobky, k nákupům využívali vratných nádob
2) nekupovali výrobky pečlivě balené v malých baleních, ve zbytečně rozměrných a problematických obalech (s hliníkem, PVC, polystyrenem)
3) odpad v maximální míře třídili (dělili obaly co nejvíce na různé části z různých materiálů) a nakupovali výrobky z tříděných materiálů
4) kuchyňský biologický odpad ve větší míře využívali jako krmivo pro zvířata, kompostovali jej, či směřovali k využití v humánních či hospodářských zařízeních se zvířaty, v kompostárnách či bioplynových stanicích

 

Apelujeme na politiky, aby:

1) podporovali tříděný sběr odpadu a jeho využití (více sběrných míst na veřejných prostranstvích, propagační akce se zdůrazněním hospodářského přínosu, dotace pro stavby kompostáren, bioplynových stanic a místních firem zaměřených na využití recyklovaných materiálů)
2) vlastním příkladem předcházeli vzniku odpadu a vedli k jeho využití

 

Výzvu připravili Jiří Jakl a Martin Kloz, podporují ji Pavel Poc (europoslanec), Vladimír Špidla (místopředseda Strany evropských socialistů, PES), Jan Tippner (radní Královéhradeckého kraje), Jiří Dienstbier (místopředseda ČSSD a senátor), Jakub Landovský (iniciátor Živé sociální demokracie), Bohuslav Sobotka (předseda ČSSD a poslanec) či Václav Kroutil (radní Pardubického kraje). K výzvě a problematice odpadů 10. dubna 2012 také proběhla debata v Lidovém domě, viz kalendář akcí. Chcete se stát také jejím podporovatelem? Přidejte se do facebookové skupiny Odpadové apely!, nebo kontaktujte jirijakl(zavináč)seznam.cz.