Jdi na obsah Jdi na menu

Rozhodování o půdě

9. 2. 2015

Poslanecká sněmovna bude opět rozhodovat o podobě zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 339/7). Buď přijme pozměňovací návrhy senátu, nebo podpoří svůj původní návrh. 

Obě podoby zákona snižují poplatky za vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Ty jsou i ve srovnání s jinými zeměmi dosud poměrně hodně vysoké. Jejich rychlé zvýšení mělo svého času zabránit vysokým nákladům státu za garanci výkupní ceny fotovoltaické elektřiny a fotovoltaickému boomu na polích. Zároveň ale přineslo zvýšení nákladů pro investory při jakékoli zástavbě zemědělské půdy.   

Vysoké poplatky za vynětí zemědělské půdy vedou investory (včetně státu) k minimalizaci záborů, které se jinak velice prodražují. Je tak lépe chráněná půda, ale také zajištěny příjmy do státního rozpočtu, ve prospěch obcí a fondu životního prostředí. K vynětí pozemků ze zemědělského fondu je navíc potřeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 1). Senátní návrh ale výrazně rozšiřuje případy, kdy tento souhlas není potřeba. Také rozšiřuje výjimky pro neplacení záborových poplatků o stavby pozemních komunikací a "veřejně prospěšné stavby" (§ 11a).  

Ačkoli se k novému zákonu snáší zejména kritika kvůli snižování poplatků, nese i přímo některá zlepšení k ochraně půdy. Zakládá působnost inspekce (§ 16a) a umožňuje postihovat majitele nebránící erozi půdy. Nelze pomíjet ani význam územního plánování a fungování správních úřadů (zejména obecních úřadů). Tyto úřady mají dokonce zákonnou povinnost směrovat investice na brownfieldy. Pokud jde o nevyužívané brownfieldy v rukách soukromých osob, jejich zdanění by majitele mohlo lépe motivovat k jejich uvolnění a možnost zavedení takového nástroje do legislativy stojí za úvahu. Dále vládní politika chce vést k rozvoji opatření v krajině a cyklickému využívání biologických odpadů, neboť je nutné bránit erozi a snižování úrodnosti půd.   

Senátoři se svým návrhem snažili zjednodušit realizaci některých investičních akcí. Jejich návrh ale natolik oklešťuje zákon na ochranu zemědělské půdy, že se stává bezzubým a ztrácí smysl. Vyzýváme proto poslance, aby hlasovali pro původní sněmovní návrh zákona. Pokud jde například o dostupnější pozemky pro obytné výstavby, je možné řešit především možnosti zlepšení využívání brownfieldů (bez nutnosti nových záborů půdy a potažmo záborových poplatků), než bydlení na polích a v suburniích bez obvyklé občanské vybavenosti (s problémy dostupnosti škol, školek, MHD atd.). Vágním osvobozením všech veřejně prospěšných staveb od záborových poplatků se zde ztrácí motivace k využívání ploch již zastavěných. 

Grémium platformy Zvonečník